...Zobacz także OPROGRAMOWANIE INSERT


Dział wdrożeń

58 557 31 38

Dział szkoleń

58 557 31 38

Zarządzanie jakością
ISO (9001)

Model ciągłego doskonalenia

Model ciągłego doskonalenia 

Idee norm ISO serii 9000 przedstawić można za pomocą modelu systemu zarządzania jakością, którego podstawą jest proces. 

Model ciągłego doskonalenia

 

Normy ISO serii 9000 zachęcają do stosowania podejścia procesowe­go w zarządzaniu. Podejście procesowe to rezultat doświadczeń naukowców, a przede wszystkim praktyków osiągających najlepsze rezultaty w swojej dzia­łalności. Norma systematyzuje postępowanie, skupiając wysiłki na osiąganiu celów, dla jakich organizacja istnieje.

 

 Zapraszamy do współpracy

Zespół Konsultantów BTCHAdres:

80-462 Gdańsk, ul."Dywizjonu 303" nr 23

 Telefon:

 +48 58 557 31 38

 

 E-mail:

 iso@btch.pl