...Zobacz także OPROGRAMOWANIE INSERT


Dział wdrożeń

58 557 31 38

Dział szkoleń

58 557 31 38

Zarządzanie środowiskowe
ISO (14001)

System zarządzania środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001:2015 to system, którego przesłaniem jest ochrona środowiska naturalnego. System zarządzania środowiskiem głównie skupia swoje działania na zmniejszaniu ilości odpadów, możliwościach i sposobach utylizacji odpadów, zapobieganiu zanieczyszczeniom, oraz redukuje wykorzystanie surowców naturalnych. Ideą systemu jest stałe doskonalenie działań związanych z ochroną środowiska naturalnego - poprzez identyfikację zagrożeń, szacowanie ryzyka oraz mobilizację przedsiębiorstw do postępowania zgodnie z wymogami prawa w zakresie ochrony środowiska.

 

Ponadto norma wymaga identyfikowania znaczących aspektów środowiskowych. System Zarządzania Środowiskiem oparty jest na wymaganiach normy ISO 14001, która zawiera wytyczne dotyczące systemu zarządzania środowiskiem w celu umożliwienia organizacji sformułowania polityki i celów, z uwzględnieniem wymagań przepisów prawnych oraz informacji dotyczących znaczących wpływów na środowisko. Normę opracowano w sposób umożliwiający zastosowanie jej przez organizację, niezależnie od rodzaju i wielkości, oraz przystosowania jej do różnych warunków geograficznych, kulturowych i społecznych.


Norma ISO 14001 zawiera następujące wymagania dotyczące pięciu głównych elementów systemu zarządzania środowiskiem: polityka środowiskowa, planowanie, wdrażanie i funkcjonowanie, sprawdzanie i działania korygujące oraz przegląd wykonywany przez kierownictwo. Zarządzanie środowiskowe opiera się na koncepcji stałego doskonalenia. Norma ISO 14001 nie zawiera bezwzględnych wymagań dotyczących efektów działalności środowiskowej, wymaga tylko by organizacja działała zgodnie z zobowiązaniami wyrażonymi w polityce środowiskowej, zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem i przepisami prawnymi oraz by zobowiązała się do ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego.

 Zapraszamy do współpracy

Zespół Konsultantów BTCHAdres:

80-462 Gdańsk, ul."Dywizjonu 303" nr 23

 Telefon:

 +48 58 557 31 38

 

 E-mail:

 iso@btch.pl